Hívjon: +36 30 567 4767

Szolgáltatások

Teljeskörű könyvelés, bevallások

- költségszámlák és bevételi bizonylatok rendszerezése, vizsgálata, rögzítése a nyilvántartásokban
- bevallások, bejelentkezések, módosítások elkészítése, továbbítása
- a vállalkozás eredményéről és pénzügyi helyzetéről igény szerinti tájékoztatás
- a hatályos jogszabályoknak és vezetői információknak megfelelő analitikák vezetése, melyek a könyvviteli szolgáltatáshoz kapcsolódnak (készlet és egyes munkaügyi nyilvántartások kivételével)
- pontos tájékoztatás határidő előtt írásban az utalandó járulékok, adók, adóelőlegek összegéről
- a nyilvántartások év végi lezárása, beszámoló elkészítése.

Munka- és személyügy, Bérszámfejtés:

- a foglalkoztatottakról nyilvántartó lapok naprakész vezetése, a jogviszony megszűnésekor lezárása
- biztosításra kötelezettek bejelentése az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
- a leadott jelenléti ívek alapján a havi bruttó bérek és egyéb díjak, juttatások számfejtése, járulékalapok megállapítása
- a betegszabadság idejére járó - a társaságot terhelő - ellátások számfejtése
- nyugdíjpénztári befizetések és adatszolgáltatások elkészítése
- bérjegyzék összeállítása, összesítése, előírt nyilvántartások vezetése
- előírt igazolások elkésztése

Szabályzatok

Igény esetén a működéshez szükséges belső szabályzatok kidolgozásában együttműködünk illetve azokhoz szakmai irányítást, tanácsot adunk, amelyek a számviteli szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

Adótanácsadás

- teljeskörű képviselet adóhatóságok előtti államigazgatási és hatósági eljárásokban
- bevallások ellenőrzése, önellenőrzése
- adóoptimalizálás, adózással kapcsolatos tanácsadás
- méltányossági, részletfizetési és fizetés halasztási kérelmek elkészítése és az eljárás során képviselet

Az iroda közreműködik:

Vállalati átvilágításban
Könyvvizsgálati előkészítő munkákban
Adó és számviteli oktatásban
Cégalapításban

Az iroda az előtársasági időszakkal és végelszámolással kapcsolatos számviteli teendőket is ellátja. Ügyfelei részére írásbeli és szóbeli tájékoztatást ad az időközben bekövetkező számviteli és adójogszabály változásokról. Számviteli szolgáltatást visszamenőleg is anyagi felelősségvállalással végzünk.